Google+
FB

PRYWATNY GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ
w Polanicy-Zdroju
dr n. med. Ireneusz Łątkowski

tel +48 74 869 02 80, +48 609 60 04 22, +48 667 777 677
 • Chirurgia plastyczna

Ginekologia Estetyczna


Doktor nauk medycznych Krzysztof J. Łątkowski uzyskał dyplom Wrocławskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w 1992 roku. Jest specjalistą II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa. Od 1994 roku pracuje na stanowisku ginekologa-położnika w I Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie jest adiunktem. W 1999 roku obronił doktorat z zakresu ginekologii i położnictwa. Wykłada na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

W Prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej przeprowadzane są operacje plastyczne kobiecych narządów płciowych, mające poprawić lub przywrócić ich wygląd i funkcje. Zabiegi wpływają pozytywnie na poczucie atrakcyjności i komfort psychiczny leczonych kobiet.

 

Rodzaje operacji:

 • Zmniejszanie warg sromowych 
 • Plastyka przedniej ściany pochwy 
 • Tylna plastyka ściany pochwy 
 • Operacje zwężeń i zarośnięć pochwy 
 • Wycięcie błony dziewiczej
 • Rekonstrukcja błony dziewiczej
 • Wycięcie endometriozy i korekcje blizn  po cięciu cesarskim  
 • Plastyka zastarzałego pęknięcia krocza 
 • Operacje pęknięć szyjki macicy 
 • Wycięcie szyjki macicy 
 • Przemieszczenie łechtaczki
 • Nowoczesne bezbolesne leczenie nadżerek ( fotokoagulator elektronowy-laser) 
 • Abrazje diagnostyczne jamy macicy 
 • Wyjęcie wkładki domacicznej
 • Założenie wkładki domacicznej

 

Zmniejszenie warg sromowych
Przerośnięte wargi sromowe mniejsze są najczęściej drobną wadą rozwojową nie zaburzającą płodności. Jednak dla wielu kobiet jest to istotny defekt kosmetyczny, wywołujący skrępowanie. W niektórych przypadkach kobietom z przerostem warg sromowych może towarzyszyć ból w trakcie stosunków płciowych. Może to powodować również dyskomfort podczas codziennej aktywności fizycznej. W tych przypadkach pomocne staja się operacje korygujące wielkość warg sromowych. Polegają one na usunięciu nadmiaru śluzówki, poprawie jej napięcia i nadaniu odpowiednich proporcji.
Wynik zabiegu jest trwały. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład kiedy przerost warg sromowych spowodowany jest przewlekłą, nie leczoną infekcją lub innymi czynnikami,  może dojść do ich ponownego powiększenia się.
Istnieje kilka technik redukcji. Jedna polega na wykonaniu nacięcia wzdłuż brzegu warg sromowych, inna na cięciu poprzecznym w części centralnej. Ślady po operacjach są praktycznie niedostrzegalne.
Operacja wykonywana jest znieczuleniu ogólnym lub miejscowym i trwa ok. 45 minut. Po zabiegu pacjentka może wrócić do domu. Przez następne 2-3dni może występować niewielki obrzęk i bolesność miejscowa. Całkowite wygojenie rany następuje po ok.10 dniach. Należy powstrzymywać się od stosunków płciowych przez ok. 4 tygodnie.

 

Operacja plastyczna pochwy i krocza 
Plastyka pochwy jest standardową operacją ginekologiczną. Operacje plastyczne pochwy wykonuje się w stanach obniżenia jednej lub obu ścian pochwy, zwłaszcza w obecności pęknięcia lub nadmiernego rozciągnięcia krocza. Do etapów tej operacji należą: plastyka przedniej ściany pochwy, plastyka tylnej ściany z ew. operacja przepukliny zagłębienia odbytniczo macicznego oraz plastyka krocza. Zależnie od rozległości zmian wykonuje się tylko poszczególne etapy tej operacji plastycznej bądź też wszystkie etapy łącznie.  Wiele kobiet po porodach odczuwa zmianę dotyczącą intymnej strony życia objawiającą się obniżeniem potrzeb seksualnych lub satysfakcji z pożycia seksualnego. Zmiany w zakresie narządu rodnego są spowodowane   nadmiernym rozciągnięciem mięśni okrężnych pochwy i uszkodzeniem mięśni dna miednicy co w efekcie przyczynia się do obniżenia się krocza,  powiększenia się przedsionka pochwy oraz wejścia do pochwy. Zmiany te mogą być efektem  przedłużających się  porodów lub porodów noworodków o dużej masie urodzeniowej , często zabiegowych,a także ciężkiej pracy fizycznej. W początkowej terapii zaleca się obecnie kobietom po porodzie wykonywanie ćwiczeń polegających na napinaniu mięśni krocza. W przypadku kiedy postępowanie zachowawcze nie przynosi efektu radykalnym rozwiązaniem jest leczenie operacyjne w wyniku którego uzyskuje się zwężenie pochwy, poprawienie napięcia mięśni pochwy. Istotnym elementem operacji jest odpowiednie odtworzenie mięśni dna miednicy i usunięcie nadmiaru śluzówki pochwy. Na zewnątrz pozostaje niewielki szew . Rana zewnętrzna na skórze goi się około 7 dni. Operacja trwa około 2 godzin. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym lub rdzeniowym. Do całkowitej aktywności ruchowej pacjentka powraca po kilku dniach, zaś do aktywności seksualnej po 6-8 tygodniach.

 

Operacje zwężeń i zarośnięć pochwy - nieprawidłowości anatomiczne spotykane w pochwie to zwężenie i zarośnięcie światła pochwy bardziej lub mniej rozległe, wrodzone lub nabyte. Nieprawidłowości te powodują zaburzenia w czynnościach fizjologicznych nie tylko pochwy, lecz także wewnętrznych odcinków narządu rodnego. Usuwamy je za pomocą zabiegów chirurgicznych. Czas  zabiegu uzależniony jest od rodzaju nieprawidłowości i wacha się od 30-60 min. Może być wykonany w znieczuleniu miejscowym , ogólnym lub rdzeniowym.

 

Wycięcie błony dziewiczej jednym z częstych zaburzeń rozwojowych zewnętrznych odcinków narządu rodnego są  zarośnięcia błony dziewiczej (całkowite lub częściowe). Powstają w życiu płodowym jako wynik niedokształcenia okrężnego pierścienia błony dziewiczej z pełnego fałdu zamykającego wejście do pochwy. Zarośnięcia te mogą powstawać także jako zmiany nabyte zazwyczaj w dzieciństwie, przeważnie w następstwie odczynów zapalnych. Zabiegi chirurgiczne stosowane są celem uzyskania prawidłowego obrazu anatomicznego w tego rodzaju nieprawidłowościach. Zabieg trwa od 40-60min. Wykonuje się je w znieczuleniu ogólnym, rdzeniowym jak i miejscowym.

 

Rekonstrukcja błony dziewiczej
Ginekologia rekonstrukcyjna umożliwia również odtworzenie lub zmianę kształtu uszkodzonej błony dziewiczej. Operacje te są najczęściej przeprowadzane u pacjentek z krajów arabskich, chociaż w ostatnich latach zapotrzebowanie na ten rodzaj zabiegu wzrasta również w Polsce. Procedura przeprowadzana jest ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym, a rehabilitacja nie przekracza kilku dni. 

 

Wycięcie endometriozy i korekcje blizn po cięciu cesarskim 
Endometrioza jest to choroba polegająca na ekotopowym występowaniu błony śluzowej macicy  w innym miejscu niż w jamie macicy. Jednym z  takich miejsc może być blizna cięcia cesarskiego. Zmiany te manifestują się  bolesnymi, guzkowatymi,  zgrubieniami w ranie pooperacyjnej. Wielkość tych zmian oraz ich bolesność zmienia się zależnie od fazy cyklu miesięcznego. Leczenie choroby polega na chirurgicznym wycięciu zmiany zlokalizowanej w bliźnie i następnie na wykonaniu ponownego zeszycia powłok jamy brzusznej. Znieczulenie miejscowe, rdzeniowe lub ogólne. Pacjentka powinna pozostać po zabiegu 1 dobę w Klinice. Powrót do sprawności fizycznej następuje po ok. 7-10 dniach.

 

Amputacja szyjki macicy 
Operacja amputacji szyjki macicy polega na odcięciu części szyjki a następnie wykonaniu jej plastyki. Jest stosowana w przypadku rozległej nadżerki, nadmiernie wydłużonej szyjki po porodzie, znacznych pęknięć poporodowych lub zmian o charakterze nowotworowym. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym  lub rdzeniowym i trwa ok.30 min. Wymaga pozostania w Klinice 1 dobę. Przed zabiegiem konieczne wykonanie badania cytologicznego ew. kolposkopii.

 

Plastyka pęknięcia szyjki macicy 
Pęknięcia szyjki macicy są najczęściej skutkiem zbyt szybkiego porodu lub urodzenia dziecka z dużą masą  urodzeniową. Może być również wynikiem zabiegów ginekologicznych. Pęknięcie szyjki może być jedno lub obustronne. Powoduje dolegliwości w postaci nadmiernych upławów oraz nawracających, trudno gojących się stanów zapalnych pochwy. Operacja polega na wycięciu brzegów pęknięcia i zeszyciu „bok do boku”, odtworzenia prawidłowego ujścia kanału szyjki macicy. Zabieg może być wykonany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Czas trwania operacji ok.30-60 min. Pacjentka po krótkiej obserwacji może wrócić do domu. Przed decyzją o zbiegu należy wykonać badanie cytologiczne.

 

Wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki macicy 
Jest to zabieg polegający na pobraniu z kanału szyjki macicy oraz z jamy macicy materiału tkankowego do badania histopatologicznego. Zabieg może być wykonany w znieczuleniu miejscowym jak i  ogólnym. Pacjentka po krótkiej obserwacji może wrócić do domu.


 
Nowoczesne bezbolesne leczenie nadżerek ( fotokoagulator elektronowy-laser) 
Usuwanie nadżerek szyjki macicy promieniowaniem podczerwonym (fotokoagulacja) jest metodą polegającą na wykorzystaniu fali świetlnej o charakterystyce lasera neodymowo-yagowego. Wyemitowanie impulsu światła na nadżerkę powoduje nagłe odparowanie wody w komórkach tworzących nadżerkę, a w konsekwencji ich natychmiastowe obumarcie.

 

Zabieg polega na przyłożeniu do nadżerki światłowodu emitera, lekkim uciśnięciu w celu wyciśnięcia krwi z naczyń krwionośnych i emisji impulsu. Istnieje możliwość płynnej regulacji głębokości emisji promienia w tkanki nadżerki (z dokładnością do 0,1 mm) w zakresie od 0,7 do 2,4 milimetra. Umożliwia to precyzyjne ustalenie zakresu penetracji promienia w głąb tkanek, a tym samym zminimalizowanie zabiegu do zakresu ściśle niezbędnego oraz wyklucza powstawanie jakichkolwiek deformacji powierzchni lub blizn szyjki.

 

Czas zabiegu jest uzależniony od powierzchni nadżerki. Średnica 10 milimetrów lub mniej to jeden impuls średnio trwający 1,5 sekundy, nadżerka o powierzchni większej wymaga 2-4 impulsów, czyli czas efektywnego zabiegu likwidującego nadżerkę trwa w sumie około 3-4 sekundy.

 

Pacjentka ma możliwość obserwowania usuwania nadżerki w czasie zabiegu na ekranie monitora. Po zabiegu wymagana jest tylko jedna wizyta kontrolna celem sprawdzenia prawidłowości gojenia się miejsca po usuniętej nadżerce.
Zaletami tej metody są:

 • Całkowita bezbolesność zabiegu
 • Uzyskanie najkrótszego z możliwych czasu wygojenia się szyjki po zabiegu
 • Brak efektu palenia tkanek, a tym samym nieprzyjemnej woni w czasie zabiegu
 • Możliwość najbardziej precyzyjnego wyboru głębokości i rozległości zabiegu
 • Leczenie w każdym dniu cyklu oprócz okresu krwawienia miesięcznego
 • Możliwość całkowicie bezpiecznego leczenia nadżerek w każdym okresie ciąży
 • Brak zmian strukturalno-czynnościowych szyjki po leczeniu - metoda jest szczególnie zalecana u kobiet przed zajściem w pierwszą ciążę
 • Możliwość leczenia przy wszczepionym elektrostymulatorze serca

 

Całkowity brak ograniczeń narzucanych pacjentce i koniecznych przy innych sposobach usuwania nadżerki

 

Wadą tej metody jest brak możliwości usunięcia nadżerki przy współistniejących poporodowych deformacjach szyjki w formie jej głębokich pęknięć, tzw. laceracjach szyjki, powstałych zazwyczaj po niewłaściwie zeszytych lub nierozpoznanych w czasie porodu uszkodzeniach szyjki.
Wymagają one wykonania zabiegu elektrokonizacji lub konizacji chirurgicznej przeprowadzanych już w warunkach szpitalnych.

 

Założenie wkładki domacicznej
Najlepiej zgłosić się do Kliniki w ostatnim dniu krwawienia miesięcznego. Przeciwwskazaniem do założenia wkładki są ostre lub przewlekle stany zapalne narządu rodnego, niezdiagnozowane  krwawienia  oraz nowotwory. Zabieg może być przeprowadzony w znieczuleniu w zależności od preferencji pacjentki.

 

Wyjęcie wkładki domacicznej 
Celem usunięcia wkładki domacicznej najlepiej zgłosić się w pierwszych dniach krwawienia miesięcznego.

 

Zaopatrzenie zadawnionych pęknięc krocza - wadliwie zagojone pęknięcia krocza powodują powstanie blizn zniekształcających zewnętrzny obraz krocza. Pęknięcie najczęściej łączy się z rozerwaniem wejścia do pochwy i tylnej ściany pochwy. Może również powodować (w mniejszym lub większym stopniu) uszkodzenie mięśni podstawy miednicy. Leczenie operacyjne polega na odtworzeniu prawidłowych warunków anatomicznych. Zakres zabiegu uzależniony jest od rozległości uszkodzenia, rodzaju powikłań.Na zewnątrz pozostaje niewielki szew rozpuszczalny . Rana zewnętrzna na skórze goi się około 7 dni. Operacja trwa około 1 godziny. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym lub rdzeniowym. Do całkowitej aktywności ruchowej pacjentka powraca po kilku dniach, zaś do aktywności seksualnej po 6-8 tygodniach

 

Przemieszczenie łechtaczki
Zabieg ten ma na celu przemieszczenie łechtaczki w kierunku cewki moczowej w celu polepszenia doznań seksualnych. Zabieg może być wykonany w znieczuleniu miejscowym jak i w ogólnym. Wymaga pozostania w Klinice 1 dobę.

Kontakt


dr nauk med. Krzysztof J. Łątkowski

tel. kom. 602 77 46 46

latkoja@go2.pl

 

Copyright © 2024 chp.pl